Persondatapolitik

Sund Viljes politik vedr. deltagereres, kunders og samarbejdspartneres persondata

Generelt om oplysninger

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Sund Vilje behandler persondata og cookies.

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.

En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på Sund Viljes hjemmesider. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe, men giver os ikke information om, hvem du er.

Hvilke persondata modtager Sund Vilje?

Sund Vilje registrerer data om dig som kunde som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved køb af varer og ydelser hos os.

Fra deltagere, kunder og samarbejdspartnere modtager vi almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik, og de data er Sund Vilje dataansvarlig for.

Retsgrundlaget for at behandle de nævnte persondata er databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra b) og f), hvor vi har en legitim interesse i at behandle disse almindelige oplysninger som led i drift og udvikling af foreningen.

Når du færdes på Sund Viljes hjemmesider, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår.

Ønsker du ikke at Sund Vilje behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.

Hvad bruges personoplysningerne til?

Sund Vilje behandler oplysninger om deltagere, kunder og samarbejdspartnere for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig som kontraktpart.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi på e-mail sende dig nyhedsbreve.

Oplysninger om din færden på vores hjemmesider anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmesider.

Hvem videregiver Sund Vilje personoplysninger til?

De personoplysninger, du afgiver til Sund Vilje som led i deltagelse eller en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig. I den forbindelse overfører vi persondata til vores underdatabehandler, der er baseret i Danmark og som også er underlagt persondatareglerne.

Vi benytter MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve til både deltagere, kunder og samarbejdspartnere, og personer der har tilmeldt sig vores nyhedsmail direkte her på siden.
Ved brug af MailChimp overfører vi dine oplysninger til en modtager udenfor EU/EØS.
MailChimp har vi dog en databehandleraftale med, og MailChimp overholder retningslinjerne i henhold til EU-U.S. Privacy Shield, som EU-kommissionen har vurderet til at have tilstrækkelig og tilsvarende sikkerhed, som reglerne i persondataforordningen.

Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

Hvordan beskyttes dine data?

Sund Vilje er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Sund Vilje træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år efter ophørt forretningsforbindelse eller efter sidste kontakt ved køb af varer eller services.

Særligt om cookies

Se vores cookiespolitik her

Dine rettigheder

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset - eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om dine rettigheder.

Hvis du har spørgsmål til Sund Viljes behandling af dine data eller af vores hjemmesiders brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til Sund Vilje per email eller post. Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside.

Ønsker du efter henvendelse til Sund Vilje at klage over behandlingen af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Top
Thrane.nu